Praxis Käytönnönläheistä koulutusta ja kirjallisuutta

Organisaatiokonsultointi Praxis Oy

Yhteystiedot

Organisaatiokonsultointi Praxis Oy
Haarlankatu 7A1, 33230 Tampere
Puhelin: 040 8336791
Sähköposti: pekka.jarvinen(at)konsultointipraxis.com
Pekka Järvinen – organisaatiopsykologi ja kirjailija

Organisaatiokonsultointi Praxis Oy

Organisaatiopsykologi Pekka Järvisellä on 30 vuoden kokemus yritysten ja julkisen hallinnon esimiesten ja henkilöstön koulutuksesta sekä konsultoinnista erilaisissa muutos-, kehittämis- ja konfliktitilanteissa. Lisäksi hän on kirjoittanut kymmenkunta kirjaa esimies- ja työyhteisötaidoista. Pekka Järvinen on saanut Aalto-yliopiston liikkeenjohdon koulutusyksikön arvostetun Tiedonjano- tunnustuksen. Talouselämä-lehti kysyi vuonna 2011 suomalaisilta pörssiyrityksiltä, ketkä kouluttajat ovat vaikuttaneet eniten suomalaiseen johtamiseen. Järvinen on yksi heistä.

Photo 1

Asiantuntijapalvelut

 • Esimieskoulutus
 • Henkilöstökoulutus
 • Työyhteisötaidot
 • Konsultointi ja työnohjaus

Työtapa

 • Käytännönläheinen
 • Selkokielinen
 • Ratkaisuhenkinen
 • Ymmärrystä syventävä

Koulutus

 • Psykologian lisensiaatti, teologian maisteri
 • Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi
 • Ryhmäpsykoanalyytikko- ja työnohjaajakoulutus

Julkaisut

 • Kirjat
 • Artikkelit
 • Blogit

Kirjat

Ammatillinen käyttäytyminen

"Pitääkö kaikkien olla kavereita työpaikalla? Ei, mutta kaikkien kanssa on pystyttävä hoitamaan työt asiallisesti ja hyvässä hengessä. Tiimityön keskeinen idea on, että ihmisten erilaisuutta pyritään hyödyntämään. Työpaikalla ollaan työrooleissa ja käsitellään asioita niistä käsin."

Osta kirja

Miten selvitä eläkepäivistä hengissä

Pekka Järvinen kutsuu lukijan kanssaan pohtimaan, miten mieli sopeutuu työvelvoitteista luopumiseen - ja vanhenemiseen ylipäätään. Miltä tuntuu kohdata työelämän ja vanhuuden väliin jäävä kolmas ikä ja löytää uusi tasapaino itsensä kanssa. Miten selvitä eläkepäivistä hengissä on kuin vanhojen ystävien nuotiohetki, jossa kevyet ja syvälliset asiat, huumori ja pohdiskelu vuorottelevat. Se on puhetta ihmiseltä ihmiselle.

Osta kirja

Esimiestyö ongelmatilanteissa

Kirjan lukuisat esimerkit kertovat mm. tiimin henkilökemiaongelmista ja kärjistyneistä ristiriidoista, irtisanomisista, alkoholiongelmasta, esimiehen roolivaikeuksista ja jaksamisesta. Teos sisältää organisaatiopsykologin ohjeet konfliktitilanteiden ennaltaehkäisyyn, työstämiseen ja ratkaisuun.

Osta kirja

Johdatko mielelläsi?

Kirja ohjaa johtamaan itseään ja alaisiaan pitkäjänteistä ponnistelua vaativiin tavoitteisiin sekä kestämään arjen harmaata puurtamista. Kirjan teemoja ovat mm. mieliteot ja tahdonvoima, esimies vallankäyttäjänä, minän psykologinen synty ja toiminta käyttäytymisen ohjausyksikkönä, erillisyys ja erilaisuus, hyväksyvä vastavuoroisuus ja häpeä sekä esimiehen vaihtuvat mielentilat.

Osta kirja

Esimiestyön vaikeus ja viisaus

Teoksen luettuaan esimiehen ei tarvitse niin usein turhautua tai pettyä ihmisten ja ryhmien käyttäytymiseen, vaan hän voi kasvaneen ihmismielen ymmärryksen avulla taidokkaasti ohittaa monet tyypilliset johtamisen karikot.

Osta kirja

Menestyvän työyhteisön pelisäännöt

Kirjassa pohditaan mm. sitä, miten työpaikalla ollaan ja mitä odotetaan esimieheltä tai alaiselta. Lisäksi tarkastellaan sitä, mistä elementeistä syntyy toimiva työyhteisö ja toisaalta millainen on epäammatillinen työyhteisö, jossa työtä tehdään tehottomasti ja jossa aikaa kuluu epäolennaisuuksiin.

Osta kirja

Ammattina esimies

Kirja selkiyttää, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja mitä organisaatiolta. Teoksen avulla lukija voi peilata ja arvioida omaa esimiesrooliaan ja johtamiskäyttäytymistään sekä löytää omia vahvuuksiaan ja kehittämistä vaativia alueita. Lisäksi organisaatioiden johtamisesta vastaavat voivat kirjan kautta puntaroida organisaationsa johtamisen laatua ja käytäntöjä sekä kehittämistarpeita.

Osta kirja

Onnistu esimiehenä

Pekka Järvisen suosittu esimiestyön perusteos tarjoaa vaihtoehdon tilanteisiin, joissa halutaan nopeasti perehtyä ihmisten ja työyhteisön johtamisen peruskysymyksiin. Lisäksi kirjassa on kolmisenkymmentä tapausesimerkkiä, jotka antavat esimiehelle mahdollisuuden peilata ja pohtia omaa johtamistyötään sekä rooliaan esimiehenä.

Osta kirja

Esimies ja työyhteisön kehittäminen

Esimies ja työyhteisön kehittäminen -kirja on kirjoitettu ensisijaisesti yrityksen johtoa ja esimiehiä ajatellen, mutta se soveltuu myös organisaatioiden henkilöstö-, koulutus- ja kehittämistyön asiantuntijoille.

Osta kirja

Artikkelit ja blogit

Talouselämä

Muutosvastarinta on rakennettu ihmismieleen

"Presidentti Sauli Niinistöä myöten puhutaan "muutosmyötärinnasta" ja positiivisemmasta suhtautumisesta talouden korjausliikkeen vaatimiin uudistuksiin. Miksi muutokset ovat niin vaikeita ja ne tehdään usein vasta pakon edessä?"

Lue artikkeli →
Talouselämä

Ikävät rutiinit, tahmea yhteistyö ja kriittinen palaute kuuluvat työhön – ”Tämä on monelta unohtunut”

"Ajatellaan, että työn pitäisi täyttää kaikenlaisia tarpeita ihmisen elämässä. Ei tarvitse"

Lue artikkeli →
Aamulehti

Työuupumuksen syyt eivät usein löydykään työpaikalta vaan omasta arjesta, sanoo asiantuntija

"Jos työpaikalla päästään selvittämään työuupumusta, syyt löytyvät usein muualta kuin työpaikalta."

Lue artikkeli →
Talouselämä

Negatiivisuutta ei pidä ottaa liian tosissaan

”Kateudentunnetta on karkeasti kahdenlaista, mustaa ja valkoista. Musta ilmenee kateutta herättävän henkilön panetteluna ja mitätöintinä. Valkoinen kateus on kadehditun ihailua ja halua menestyä hänen laillaan."

Lue artikkeli →
Talouselämä

Tebatti: Oliko se häirintää? Häirintäväitteiden selvittely vaatii viileää analyysia

"On tiedettävä, mikä oli tapahtumien todellinen kulku, miten vakavista asioista on kyse ja mitkä ovat syyt."

Lue artikkeli →
Talouselämä

Organisaatiopsykologi neuvoo: Miten selvitä eläkepäivistä hengissä

"Järvinen pitää eläkevuosia kolmantena ikänä, joka tuo uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksista suurin on olla jouten, jos siltä tuntuu.""

Lue artikkeli →
Talouselämä

Tebatti: Eläkeläisiä kohdellaan harmaana massana

"Käsityksemme eläkeläisistä on sairauskeskeinen. Markkinat ovat keskittyneet tarjoamaan heille lähinnä erilaisia terveys- ja kuntoutuspalveluja. Useimmat eläkkeelle siirtyvät ovat kuitenkin terveitä ja kokevat itsensä hyvin nuorekkaiksi."

Lue artikkeli →
Ilmarinen

Johtaminen – tärkeää vai turhaa?

"Johtamisen merkitystä sekä korostetaan että väheksytään. Tutkijoista monet sanovat, että lähes kaikki työpaikkojen pahoinvoinnista valtakunnan huonoon taloudelliseen jamaan asti johtuvat johtamisen puutteista."

Lue blogi →
Ilmarinen

Ammatillinen käyttäytyminen – siinä kaikki

"Jos saisin antaa yhden neuvon aloittelevalle esimiehelle, työntekijälle tai poliitikolle, se olisi: käyttäydy aina ammatillisesti. Näin parhaiten takaat työssä onnistumisen, työuralla etenemisen, hyvän mielen ja työmoraalin, toimivat yhteistyösuhteet ja jaksamisen."

Lue blogi →